Latviski English 
 

Vakances

 

  1. Ekspertīžu biroja vecākais speciālists
  2. Grāmatvedības ekspertīžu nodaļas vecākais eksperts
  3. Infotehnisko ekspertīžu nodaļas vecākais eksperts
  4. Ieroču un trasoloģosko ekspertīžu nodaļas vecākais tiesu eksperts

Ekspertīžu biroja vecākais speciālists

Valsts policijas Kriminālistikas pārvalde aicina pievienoties savam kolektīvam vecāko speciālistu Ekspertīžu biroja Reģistrācijas grupā (uz darba līguma pamata).

Pamatpienākumi:
- veikt saņemto lēmumu par ekspertīžu noteikšanu reģistrāciju Pārvaldes elektroniskajā reģistrācijas sistēmā un nodrošināt to tālāko virzību
- izsniegt izpētes objektus ekspertiem
- saņemt no ekspertiem sagatavotos atzinumus, veikt atzīmes Pārvaldes elektroniskajā reģistrācijas sistēmā, izsniegt izpētes objektus
- veikt atzīmes Pārvaldes elektroniskajā reģistrācijas sistēmā par ekspertīžu atcelšanu un citām izmaiņām
- pieņemt klientu maksājumus – darbs ar POS termināli
- sadarboties ar citām nodaļām vadlīniju izstrādē attiecībā uz Pārvaldē sniedzamajiem pakalpojumiem
- savas kompetences ietvaros sniegt profesionālo palīdzību/konsultācijas procesa virzītajiem.

Amata pildīšanai nepieciešama izglītība:
- augstākā vai profesionālā vidējā izglītība

Amata pildīšanai nepieciešamas prasmes un zināšanas:
- teicamas latviešu valodas zināšanas (valsts valodas prasmes augstākā līmeņa 2.pakāpe (C2))
- precizitāte, augsta atbildības sajūta, pacietība un labas saskarsmes prasmes
- labas prasmes darbam ar datoru (piem. MS Word, MS Excel un tml.)
- labas prasmes darbam ar biroja tehniku (kopētāji, multifunkcionālās iekārtās)
- prasme skaidrot, sniegt konsultācijas savas kompetences ietvaros ar amatu pildīšanu saistītos jautājumos
- vēlama pieredze darbam ar POS termināli
- angļu valodas zināšanas tiks uzskatītas par priekšrocību
- praktiskā darba pieredze un zināšanas projektu vadībā tiks uzskatītas par priekšrocību

Informācija par amatu un darba grafiku:
- amats: vecākais speciālists
- amata saime un līmenis: 18.3-II
- mēnešalgas grupa: 7
- atalgojums (bruto): no 675 līdz 847 EUR
- darba laiks: 08.00-16.30 (pusdienu pārtraukums: 12.00-12.30)
- darba vieta: Bruņinieku 72B, Rīga

Mēs piedāvājam:
- labus darba apstākļus izremontētās telpās
- apmācību un pieredzējušo darbinieku konsultācijas
- stabilu atalgojumu un normētu darba laiku
- interesantu darbu draudzīgā kolektīvā
- izaugsmes iespējas

Lai pieteiktos vakancei nepieciešams:
- dzīves un iepriekšējās darba pieredzes apraksts - CV – EUROPASS formātā
- motivācijas vēstule
- izglītību apliecinošo dokumentu kopijas

Pieteikuma dokumentus ar norādi "VakanceRG" sūtīt VP Kriminālistikas pārvaldes Ekspertīžu biroja priekšnieka p.i. Olgai Šeršņovai uz e-pasta adresi olga.sersnova@ekspertize.vp.gov.lv līdz 2021.gada 24.septembrim

- Tiks izskatīti tikai korekti noformētie pieteikumi, kas atbilst augstāk minētajām prasībām.
- Sazināsimies tikai ar nākamajai atlases kārtai izvirzītajiem kandidātiem.
- Informējam – iesniedzot/nosūtot savu pieteikumu, kandidāts brīvprātīgi piekrīt personas datu apstrādei personāla atlases procesa nodrošināšanai, kas norādīti šī pieteikuma dokumentos.

Infotehnisko ekspertīžu nodaļas vecākais eksperts uz pilno slodzi

bilde

Valsts policijas Kriminālistikas pārvalde aicina pievienoties savam kolektīvam vecāko ekspertu Infotehnisko ekspertīžu nodaļā (uz darba līguma pamata).
Profesiju klasifikatora kods – 242209

Pamatpienākumi:
- veikt ekspertīzes IT jomā (kibernoziegumi, ekonomiskie noziegumi, noziegumi pret dzimuma neaizskaramību un tikumību, kā arī citi noziegumu veidi, kuru izdarīšanai ir izmantota datortehnika, portatīvā elektronika un tml. tehniskās ierīces);
- veikt informācijas izgūšanu/atjaunošanu no datu nesējiem, kā arī iegūtās informācijas interpretēšanu;
- veikt mobilo telefonu apskates (ar pieejamās programmatūras/aparatūras palīdzību veikt datu izgūšanu un atskaites sagatavošanu);
- piedalīties informācijas tehnoloģiju objektu izņemšana notikuma vietā (pēc nepieciešamības noņemt operatīvās atmiņas (RAM) izmeti, veikt datu nesēja spoguļkopiju, datu nesēja izņemšanu), konsultēt procesa virzītājus notikuma vietā;
- savas kompetences ietvaros sniegt profesionālo palīdzību/konsultācijas procesa virzītajiem.

Amata pildīšanai nepieciešama izglītība un profesionālā pieredze:
- akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība;
- tehniskā izglītība tiks uzskatīta par priekšrocību;
- zināšanas IT tehnoloģijās;
- zināšanas par datortehnikas uzbūvi, to sastāvdaļām un interfeisiem;
- praktiskā pieredze darbā ar dažādām operētājsistēmām, failu sistēmām, datortīkliem (var būt hobija līmenī);
- angļu valodas zināšanas (lasīšana, saprašana, runāšana);
- prasme organizēt, plānot, spēja formulēt un īstenot prioritātes, pildot amata pienākumus;
- prasme skaidrot, sniegt konsultācijas savas kompetences ietvaros ar amatu pildīšanu saistītos jautājumos.

Piedāvājam:
- stabilu un interesantu darbu valsts pārvaldes iestādē, Rīgā, Bruņinieku iela 72b jaunās izremontētās telpās;
- darbu uz pilnu slodzi (40 stundas nedēļā), darba laiks: 08:00-16:30 (izņemot gadījumus, kad ir nepieciešams piedalīties virsstundu darbā);
- mēnešalgu atbilstoši 12.mēnešalgu grupai un piešķirtajai kategorijai (1.kategorija - 900 EUR, 2.kategorija – 980 EUR, 3.kategorija - 1109 EUR (bruto));
- apmācību, pieredzējušo ekspertu konsultācijas, kvalifikācijas celšanas kursus ārzemēs;
- iespēju attīstīt un paplašināt profesionālās zināšanas;
- interesantu un dinamisku darbu draudzīgā kolektīvā.
- izaugsmes iespējas

Pretendentiem uz vakanto amatu Valsts policijas Kriminālistikas pārvaldē jāiesniedz pieteikuma vēstule, tam pievienojot dzīves un darba gājuma aprakstu (CV), kas noformēts atbilstoši www.europass.lv standartam, izglītību (zinātnisko grādu) apliecinošu dokumentu kopijas, sertifikātus vai profesionālās pilnveides izglītības dokumentus, kas apliecina profesionālo kvalifikāciju, dokumentus par ārvalstīs iegūtu izglītības dokumentu atzīšanu, ja izglītība iegūta ārvalstīs.
Dokumentus nosūtīt Valsts policijas Kriminālistikas pārvaldei, ar norādi “IT eksperts” uz e-pastu: olga.sersnova@ekspertize.vp.gov.lv, tālrunis uzziņām: 67208273.
Sazināsimies tikai ar tiem kandidātiem, kuri tiks virzīti nākamajai atlases kārtai.

Grāmatvedības ekspertīžu nodaļas vecākais eksperts uz pilno slodzi

bilde

Valsts policijas Kriminālistikas pārvalde aicina pievienoties savam kolektīvam vecāko ekspertu grāmatvedības ekspertīžu nodaļā (uz darba līguma pamata).
Profesiju klasifikatora kods – 242209

Pamatpienākumi:
- veikt grāmatvedības ekspertīzes (ekonomiskie noziegumi – krāpšana, piesavināšanās, iztrūkumi, novešana līdz maksātnespējai, fiktīva nodarbināšana u.c.);
- nepieciešamības gadījumā piedalīties dokumentu izņemšanā to glabāšanas vietā, par dokumentu izņemšanu konsultēt procesa virzītājus;
- piedalīties pasākumos kvalitātes sistēmas uzturēšanai nodaļā;
- piedalīties jaunu metožu izstrādē un pilnveidošanā;
- savas kompetences ietvaros sniegt profesionālo palīdzību/konsultācijas procesa virzītājiem.

Amata pildīšanai nepieciešama izglītība un profesionālā pieredze:
- akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (ekonomika vai komerczinības);
- specializācija – grāmatvedība tiks uzskatīta par priekšrocību;
- darba pieredze bilancspējīga grāmatveža amatā;
- darbs MS Word, MS Excel vidē;
- prasme izteikties, tekstu rakstība;
- prasme organizēt, plānot, spēja formulēt un īstenot prioritātes, pildot amata pienākumus;
- prasme skaidrot, sniegt konsultācijas savas kompetences ietvaros ar amata pildīšanu saistītos jautājumos.

Piedāvājam:
- stabilu un interesantu darbu valsts pārvaldes iestādē, darba vieta Stabu iela 89, Rīga;
- uz pilnu slodzi (40 stundas nedēļā), darba laiks: 08:00-16:30 (izņemot gadījumus, kad ir nepieciešams piedalīties virsstundu darbā);
- mēnešalgu atbilstoši 12.mēnešalgu grupai un piešķirtajai kategorijai (1.kategorija - 900 EUR, 2.kategorija – 980 EUR, 3.kategorija - 1109 EUR (bruto));
- apmācību, pieredzējušu ekspertu konsultācijas un padomus;
- iespēju attīstīt un paplašināt profesionālās zināšanas;
- interesantu un dinamisku darbu draudzīgā kolektīvā.

Pretendentiem uz vakanto amatu Valsts policijas Kriminālistikas pārvaldē jāiesniedz pieteikuma vēstule, tam pievienojot dzīves un darba gājuma aprakstu (CV), kas noformēts atbilstoši www.europass.lv standartam, izglītību (zinātnisko grādu) apliecinošu dokumentu kopijas, sertifikātus vai profesionālās pilnveides izglītības dokumentus, kas apliecina profesionālo kvalifikāciju, dokumentus par ārvalstīs iegūtu izglītības dokumentu atzīšanu, ja izglītība iegūta ārvalstīs.
Dokumentus nosūtīt Valsts policijas Kriminālistikas pārvaldei, ar norādi “Grāmatvedības eksperts” uz e-pastu: baiba.civcisa@ekspertize.vp.gov.lv, tālrunis uzziņām: 67208638.
Sazināsimies tikai ar tiem kandidātiem, kuri tiks virzīti nākamajai atlases kārtai.

Ieroču un trasoloģosko ekspertīžu nodaļas vecākais tiesu eksperts uz pilno slodzi

Valsts policijas Kriminālistikas pārvalde aicina pievienoties savam kolektīvam vecāko tiesu ekspertu Ieroču un trasoloģisko ekspertīžu nodaļā (uz darba līguma pamata).
Profesiju klasifikatora kods – 261903

Pamatpienākumi:
- veikt ekspertīzes papillārlīniju pēdu vizualizēšanas izpētes jomā (izpētes objektu apstrāde un pēdu vizualizēšana ar ķīmiskām metodēm un to fiksēšana). Pienākumu pildīšanā ietilpst pastāvīgs darbs ar ķīmiskām vielām, pielietojot fizikāli-ķīmiskās vizualizācijas metodes;
- darbs ar digitālas pēcapstrādes iekārtām;
- digitālo materiālu sagatavošana ekspertīzei ar foto apstrādes programmu Adobe Photoshop;
- veikt ekspertīzes daktiloskopiskās identifikācijas izpētes jomā (personas identifikācija pēc roku pirkstu/delnu un basu kāju pēdās esošajām papillārrakstu uzbūves pazīmēm). Pastāvīgs darbs ar optiskām palielināšanas ierīcēm;
- piedalīties pasākumos kvalitātes sistēmas uzturēšanai nodaļā;
- savas kompetences ietvaros sniegt profesionālo palīdzību/konsultācijas procesa virzītājiem.

Amata pildīšanai nepieciešama izglītība un profesionālā pieredze:
- akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (Fizikālās zinātnes);
- specializācija – ķīmija tiks uzskatīta par priekšrocību;
- zināšanas ķīmijas jomā, prasme sagatavot un izmantot ķīmiskajā izpētē nepieciešamos šķīdumus;
- pieredze fotografēšanā izmantojot digitālo fotoaparātu;
- labas iemaņas darbā ar datoru - MS Word, MS Excel, PowerPoint, darbības interneta vidē, kā arī vēlams pārzināt Adobe Photoshop;
- teicamas latviešu valodas zināšanas;
- vēlamas svešvalodu zināšanas;
- spēja ātri uztvert informāciju un atbilstoši reaģēt;
- prasme organizēt, plānot, spēja formulēt un īstenot prioritātes, pildot amata pienākumus;
- spēja strādāt komandā.

Piedāvājam:
- stabilu un interesantu darbu valsts pārvaldes iestādē, Rīgā, Bruņinieku iela 72b;
- uz pilnu slodzi (40 stundas nedēļā), darba laiks: 08:00-16:30 (izņemot gadījumus, kad ir nepieciešams piedalīties virsstundu darbā);
- mēnešalgu atbilstoši 12.mēnešalgu grupai un piešķirtajai kategorijai (1.kategorija - 900 EUR, 2.kategorija – 980 EUR, 3.kategorija - 1109 EUR (bruto));
- apmācību, pieredzējušu ekspertu konsultācijas, kvalifikācijas celšanas kursus t.sk. ārzemēs;
- iespēju attīstīt un paplašināt profesionālās zināšanas;
- interesantu un dinamisku darbu draudzīgā kolektīvā.

Pretendentiem uz vakanto amatu Valsts policijas Kriminālistikas pārvaldē jāiesniedz pieteikuma vēstule, tam pievienojot dzīves un darba gājuma aprakstu (CV), kas noformēts atbilstoši www.europass.lv standartam, izglītību (zinātnisko grādu) apliecinošu dokumentu kopijas, sertifikātus vai profesionālās pilnveides izglītības dokumentus, kas apliecina profesionālo kvalifikāciju, dokumentus par ārvalstīs iegūtu izglītības dokumentu atzīšanu, ja izglītība iegūta ārvalstīs.
Dokumentus nosūtīt Valsts policijas Kriminālistikas pārvaldei, ar norādi “ITEN eksperts (dakto vizualizēšana)” uz e-pastu: kp@vp.gov.lv, tālrunis uzziņām: 67208767.
Sazināsimies tikai ar tiem kandidātiem, kuri tiks virzīti nākamajai atlases kārtai.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK 13. pantu, Valsts policijas Kriminālistikas pārvalde informē, ka iesniedzot/nosūtot savu pieteikumu, kandidāts brīvprātīgi piekrīt personas datu apstrādei personāla atlases procesa nodrošināšanai, kas norādīti šī pieteikuma dokumentos.

 
augšā
 
 

 
bilde
 
 
LR IeM VP KRIMINĀLISTIKAS PĀRVALDE
Bruņinieku iela 72 b, Rīga, LV-1009, tālrunis 67208662, e-pasts: kp@vp.gov.lv

Paziņot par kļūdu / labojumiem / ieteikumiem