Latviski English 
 

Vakances

 

  1. Ķīmisko ekspertīžu nodaļas eksperts (amats ar speciālo dienesta pakāpi)
  2. Grāmatvedības ekspertīžu nodaļas eksperts (amats ar speciālo dienesta pakāpi)
  3. Infotehnisko ekspertīžu nodaļas eksperts (amats ar speciālo dienesta pakāpi)

Ķīmisko ekspertīžu nodaļas eksperts(amats ar speciālo dienesta pakāpi)

bilde

Pamatpienākumi:
- veikt ekspertīzes ugunsgrēku tehniskās izpētes jomā (ugunsgrēka izcelšanās vietas, laika un iemesla noteikšana; ugunsgrēka (degšanas) izcelšanos un attīstību veicinošo apstākļu un izplatīšanās īpatnību noteikšana; hipotēžu izvirzīšana par konkrētu apstākļu ietekmi uz ugunsgrēka (degšanas) izcelšanos; hipotēžu izvirzīšana par ugunsgrēka (degšanas) izcelšanos priekšmetu pašaizdegšanās rezultātā; īssavienojuma pazīmju noteikšana uz elektrības vadiem un elektroiekārtu vadiem, īssavienojuma veida (primārais, sekundārais) noteikšana; drošinātāju stāvokļa un atbilstības nominālam noteikšana; ugunsdrošības noteikumu pārkāpuma faktu konstatēšana un to cēloniskās sakarības ar ugunsgrēka izcelsmes faktu noteikšana);
- pārzināt un pielietot darbā ugunsdrošību reglamentējošos normatīvos dokumentus;
- piedalīties ugunsgrēka notikuma vietas apskatē;
- veikt darbu ar pārbaudes materiāliem, kriminālprocesa materiāliem;
- savas kompetences ietvaros sniegt profesionālo palīdzību/ konsultācijas procesa virzītājiem;
- piedalīties kvalitātes vadības sistēmas uzturēšanā Pārvaldē saskaņā ar ISO/IEC 17025 standartu.

Amata pildīšanai nepieciešama izglītība:
- akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (inženierzinātnēs un tehnoloģijās, dzīvās dabas zinātnēs, fizikālajās zinātnēs);
- tehniskā izglītība tiks uzskatīta par priekšrocību.

Amata pildīšanai nepieciešamas prasmes un zināšanas:
- atbilstība Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā noteiktajām prasībām
- zināšanas par vielu un materiālu ugunsbīstamības rādītājiem un degšanas procesu;
- angļu valodas zināšanas (lasīšana, saprašana, runāšana);
- prasme organizēt, plānot, spēja formulēt un īstenot prioritātes, pildot amata pienākumus;
- prasme skaidrot, sniegt konsultācijas savas kompetences ietvaros ar amatu pildīšanu saistītos jautājumos.

Informācija par amatu un darba grafiku:
- amats: eksperts (pirms sertifikācijas - eksperta kandidāts);
- amata saime un līmenis: 14.1., II (eksperta kandidātam), IIIA (ekspertam);
- ir iespējama karjeras attīstība uz augstākiem līmeņiem, ekspertam apgūstot atbilstošas kompetences;
- darba laiks: 08:00-16:30 (pilna slodze, izņemot gadījumus, kad ir nepieciešams piedalīties notikuma vietas apskatē);
- darba vieta: Bruņinieku iela 72b, Rīga.

Piedāvājam:
- apmācību, pieredzējušu ekspertu konsultācijas, kvalifikācijas celšanas kursus t.sk. ārzemēs;
- stabilu atalgojumu 959 – 1206 EUR (bruto) un normētu darba laiku;
- interesantu un dinamisku darbu draudzīgā kolektīvā;
- profesionālās attīstības un izaugsmes iespējas.

Pieteikuma dokumentus (motivētu pieteikumu, dzīves un iepriekšējās darba pieredzes aprakstu CV – EUROPASS formātā un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas) ar norādi "ĶEN eksperts (ugunsgrēki)" sūtīt VP Kriminālistikas pārvaldes Ekspertīžu biroja Ķīmisko ekspertīžu nodaļas priekšniecei Ingai Voverei uz e-pasta adresi inga.vovere@ekspertize.vp.gov.lv

Sazināsimies tikai ar tiem kandidātiem, kuri tiks virzīti nākamajai atlases kārtai. Informējam – iesniedzot/ nosūtot savu pieteikumu, kandidāts brīvprātīgi piekrīt personas datu apstrādei personāla atlases procesa nodrošināšanai, kas norādīti šī pieteikuma dokumentos.

Grāmatvedības ekspertīžu nodaļas eksperts (amats ar speciālo dienesta pakāpi)

bilde

Pamatpienākumi:
- veikt grāmatvedības ekspertīzes (ekonomiskie noziegumi – krāpšana, piesavināšanās, iztrūkumi, novešana līdz maksātnespējai, fiktīva nodarbināšana u.c.)
- nepieciešamības gadījumā piedalīties dokumentu izņemšanā to glabāšanas vietā, par dokumentu izņemšanu konsultēt procesa virzītājus
- savas kompetences ietvaros sniegt profesionālo palīdzību/konsultācijas procesa virzītājiem

Amata pildīšanai nepieciešama izglītība:
- akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (ekonomika, vadības zinības)
- specializācija – grāmatvedība tiks uzskatīta par priekšrocību

Amata pildīšanai nepieciešamas prasmes un zināšanas:
- atbilstība Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā noteiktajām prasībām
- darba pieredze bilancspējīga grāmatveža amatā
- darbs MS Word, MS Excel vidē
- prasme izteikties, tekstu rakstība
- prasme organizēt, plānot, spēja formulēt un īstenot prioritātes, pildot amata pienākumus
- prasme skaidrot, sniegt konsultācijas savas kompetences ietvaros ar amata pildīšanu saistītos jautājumos

Informācija par amatu un darba grafiku:
- Amats: eksperts (pirms sertifikācijas:eksperta-kandidāts)
- Amata saime un līmenis: 14.1, II eksperta kandidāta laikā, pēc sertifikāta iegūšanas līmenis IIIA
- Darba laiks: 08:00-16:30 (pilna slodze)
- Darba vieta: Stabu iela 89, Rīga

Piedāvājam:
- apmācības, pieredzējušo ekspertu konsultācijas un padomus
- apmaksātus kvalifikācijas celšanas kursus
- stabilu atalgojumu 959 – 1206 EUR un normētu darba laiku
- interesantu un dinamisku darbu draudzīgā kolektīvā

Lai pieteiktos vakancei nepieciešams:
- dzīves un iepriekšējās darba pieredzes apraksts - CV – EUROPASS formātā
- motivācijas vēstule
- izglītību apliecinošo dokumentu kopijas

Pieteikuma dokumentus ar norādi "Grāmatvedības eksperts" sūtīt VP Kriminālistikas pārvaldes Ekspertīžu biroja priekšniekam Denisam Belousam uz e-pasta adresi deniss.belouss@ekspertize.vp.gov.lv

- Tiks izskatīti tikai korekti noformētie pieteikumi, kas atbilst augstāk minētajām prasībām.
- Sazināsimies tikai ar nākamajai atlases kārtai izvirzītajiem kandidātiem.
- Informējam – iesniedzot/nosūtot savu pieteikumu, kandidāts brīvprātīgi piekrīt personas datu apstrādei personāla atlases procesa nodrošināšanai, kas norādīti šī pieteikuma dokumentos.

Infotehnisko ekspertīžu nodaļas eksperts (amats ar speciālo dienesta pakāpi)

bilde

Pamatpienākumi:
- veikt ekspertīzes IT jomā (kibernoziegumi, ekonomiskie noziegumi, noziegumi pret dzimuma neaizskaramību un tikumību, kā arī citi noziegumu veidi, kuru izdarīšanai ir izmantota datortehnika, portatīvā elektronika un tml. tehniskās ierīces)
- izmantojot specializēto programmatūru veikt informācijas izgūšanu/eksportēšanu no datu nesējiem
- veikt padziļināto iegūto datu analīzi
- veikt mobilo telefonu apskates (ar pieejamās programmatūras/aparatūras palīdzību veikt datu izgūšanu un atskaites sagatavošanu)
- piedalīties informācijas tehnoloģiju objektu izņemšana notikuma vietā (pēc nepieciešamības noņemt operatīvās atmiņas (RAM) izmeti, veikt datu nesēja spoguļkopiju, datu nesēja izņemšanu), konsultēt procesa virzītājus notikuma vietā
- pēc procesa virzītāja pieprasījuma piedalīties citās izmeklēšanas darbībās vai pēc operatīvās darbības subjekta pieprasījuma – operatīvajās darbībās
- savas kompetences ietvaros sniegt profesionālo palīdzību/konsultācijas procesa virzītajiem

Amata pildīšanai nepieciešama izglītība:
- akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (saistīta ar IT)
- tehniskā izglītība tiks uzskatīta par priekšrocību

Amata pildīšanai nepieciešamas prasmes un zināšanas:
- atbilstība Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā noteiktajām prasībām
- padziļinātas zināšanas IT tehnoloģijās
- zināšanas par datortehnikas uzbūvi, to sastāvdaļām un interfeisiem
- praktiskā pieredze darbā ar dažādām operētājsistēmām, failu sistēmām, datortīkliem (var būt hobija līmenī)
- angļu valodas zināšanas (lasīšana, saprašana, runāšana)
- prasme organizēt, plānot, spēja formulēt un īstenot prioritātes, pildot amata pienākumus
- prasme skaidrot, sniegt konsultācijas savas kompetences ietvaros ar amatu pildīšanu saistītos jautājumos

Informācija par amatu un darba grafiku:
- Amats: eksperts (pirms sertifikācijas:eksperta-kandidāts)
- Amata saime un līmenis: 14.1, II uz eksperta kandidāta laiku, pēc sertifikāta iegūšanas līmenis IIIA un apgūstot atbilstošas kompetences ir iespējama karjeras attīstība uz augstākiem līmeņiem
- Darba laiks: 08:00-16:30 (pilna slodze)(izņemot gadījumus, kad ir nepieciešams piedalīties NVA)
- Darba vieta: Bruņinieku iela 72b, Rīga

Piedāvājam:
- labus un mūsdienīgus darba apstākļus jaunās izremontētās telpās
- apmācību, pieredzējušo ekspertu konsultācijas, kvalifikācijas celšanas kursus ārzemēs
- stabilu atalgojumu 959 - 1206 EUR un normētu darba laiku
- interesantu un dinamisku darbu draudzīgā kolektīvā
- izaugsmes iespējas

Pieteikuma dokumentus (motivētu pieteikumu, dzīves un iepriekšējās darba pieredzes aprakstu CV – EUROPASS formātā un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas) ar norādi "IT eksperts" sūtīt VP Kriminālistikas pārvaldes Ekspertīžu biroja Infotehnisko ekspertīžu nodālās priekšniecei Olgai Šeršņovai uz e-pasta adresi olga.sersnova@ekspertize.vp.gov.lv
Sazināsimies tikai ar tiem kandidātiem, kuri tiks virzīti nākamajai atlases kārtai.
Informējam – iesniedzot/nosūtot savu pieteikumu, kandidāts brīvprātīgi piekrīt personas datu apstrādei personāla atlases procesa nodrošināšanai, kas norādīti šī pieteikuma dokumentos.

 

UzmanībuKandidātam ar augstāko izglītību, kuru pieņem dienestā Valsts policijā un kurš nav ieguvis profesionālo izglītību Valsts policijas koledžā, Valsts policijas Policijas skolā vai Latvijas Policijas akadēmijā, pārbaudes termiņa laikā ar iestādes vadītāja rīkojumu nosūta uz sešu mēnešu sākotnējās profesionālās apmācības kursu Valsts policijas koledžā.

Lai persona varētu kandidēt dienestam Valsts policijā, tai ir jāatbilst Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā noteiktajām prasībām. 
augšā
 
 

 
bilde
 
 
LR IeM VP KRIMINĀLISTIKAS PĀRVALDE
Bruņinieku iela 72 b, Rīga, LV-1009, tālrunis 67208662, e-pasts: kp@vp.gov.lv

Paziņot par kļūdu / labojumiem / ieteikumiem