Latviski English 
 

Vakances

 

  1. Grāmatvedības ekspertīžu nodaļas eksperts (amats ar speciālo dienesta pakāpi)
  2. Ekspertīžu biroja vecākais speciālists (amats BEZ speciālās dienesta pakāpes)
  3. Infotehnisko ekspertīžu nodaļas eksperts (amats ar speciālo dienesta pakāpi)

Grāmatvedības ekspertīžu nodaļas eksperts (amats ar speciālo dienesta pakāpi)(amats ar speciālo dienesta pakāpi)

bilde

Pamatpienākumi:
- veikt grāmatvedības ekspertīzes (ekonomiskie noziegumi – krāpšana, piesavināšanās, iztrūkumi, novešana līdz maksātnespējai, fiktīva nodarbināšana u.c.)
- nepieciešamības gadījumā piedalīties dokumentu izņemšanā to glabāšanas vietā, par dokumentu izņemšanu konsultēt procesa virzītājus
- savas kompetences ietvaros sniegt profesionālo palīdzību/konsultācijas procesa virzītājiem

Amata pildīšanai nepieciešama izglītība:
- akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (ekonomika, vadības zinības)
- specializācija – grāmatvedība tiks uzskatīta par priekšrocību

Amata pildīšanai nepieciešamas prasmes un zināšanas:
- atbilstība Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā noteiktajām prasībām
- darba pieredze bilancspējīga grāmatveža amatā
- darbs MS Word, MS Excel vidē
- prasme izteikties, tekstu rakstība
- prasme organizēt, plānot, spēja formulēt un īstenot prioritātes, pildot amata pienākumus
- prasme skaidrot, sniegt konsultācijas savas kompetences ietvaros ar amata pildīšanu saistītos jautājumos

Informācija par amatu un darba grafiku:
- Amats: eksperts (pirms sertifikācijas:eksperta-kandidāts)
- Amata saime un līmenis: 14.1, II eksperta kandidāta laikā, pēc sertifikāta iegūšanas līmenis IIIA
- Darba laiks: 08:00-16:30 (pilna slodze)
- Darba vieta: Stabu iela 89, Rīga

Piedāvājam:
- apmācības, pieredzējušo ekspertu konsultācijas un padomus
- apmaksātus kvalifikācijas celšanas kursus
- stabilu atalgojumu 959 – 1206 EUR un normētu darba laiku
- interesantu un dinamisku darbu draudzīgā kolektīvā

Lai pieteiktos vakancei nepieciešams:
- dzīves un iepriekšējās darba pieredzes apraksts - CV – EUROPASS formātā
- motivācijas vēstule
- izglītību apliecinošo dokumentu kopijas

Pieteikuma dokumentus ar norādi "Grāmatvedības eksperts" sūtīt VP Kriminālistikas pārvaldes Ekspertīžu biroja priekšniekam Denisam Belousam uz e-pasta adresi deniss.belouss@ekspertize.vp.gov.lv

- Tiks izskatīti tikai korekti noformētie pieteikumi, kas atbilst augstāk minētajām prasībām.
- Sazināsimies tikai ar nākamajai atlases kārtai izvirzītajiem kandidātiem.
- Informējam – iesniedzot/nosūtot savu pieteikumu, kandidāts brīvprātīgi piekrīt personas datu apstrādei personāla atlases procesa nodrošināšanai, kas norādīti šī pieteikuma dokumentos.

Ekspertīžu biroja vecākais speciālists (amats BEZ speciālās dienesta pakāpes)

05.09.2019. - Pieteikumu pieņemšana ir beigusies. Uzsākta saņemto pieteikumu vērtēšana.

Pamatpienākumi:
- veikt saņemto lēmumu par ekspertīžu noteikšanu reģistrāciju Pārvaldes elektroniskajā reģistrācijas sistēmā un nodrošināt to tālāko virzību
- izsniegt izpētes objektus ekspertiem
- saņemt no ekspertiem sagatavotos atzinumus, veikt atzīmes Pārvaldes elektroniskajā reģistrācijas sistēmā, izsniegt izpētes objektus
- veikt atzīmes Pārvaldes elektroniskajā reģistrācijas sistēmā par ekspertīžu atcelšanu un citām izmaiņām
- pieņemt klientu maksājumus – darbs ar POS termināli
- sadarboties ar citām nodaļām vadlīniju izstrādē attiecībā uz Pārvaldē sniedzamajiem pakalpojumiem
- savas kompetences ietvaros sniegt profesionālo palīdzību/konsultācijas procesa virzītajiem.

Amata pildīšanai nepieciešama izglītība:
- augstākā vai profesionālā vidējā izglītība

Amata pildīšanai nepieciešamas prasmes un zināšanas:
- teicamas latviešu valodas zināšanas (valsts valodas prasmes augstākā līmeņa 2.pakāpe (C2))
- precizitāte, augsta atbildības sajūta, pacietība un labas saskarsmes prasmes
- labas prasmes darbam ar datoru (piem. MS Word, MS Excel un tml.)
- labas prasmes darbam ar biroja tehniku (kopētāji, multifunkcionālās iekārtās)
- prasme skaidrot, sniegt konsultācijas savas kompetences ietvaros ar amatu pildīšanu saistītos jautājumos
- vēlama pieredze darbam ar POS termināli
- angļu valodas zināšanas tiks uzskatītas par priekšrocību
- praktiskā darba pieredze un zināšanas projektu vadībā tiks uzskatītas par priekšrocību

Informācija par amatu un darba grafiku:
- amats: vecākais speciālists
- amata saime un līmenis: 18.3-II
- mēnešalgas grupa: 7
- atalgojums (bruto): no 635 līdz 730 EUR
- darba laiks: 08.00-16.30 (pusdienu pārtraukums: 12.00-12.30)
- darba vieta: Bruņinieku 72B, Rīga

Mēs piedāvājam:
- labus darba apstākļus izremontētās telpās
- apmācību un pieredzējušo darbinieku konsultācijas
- stabilu atalgojumu un normētu darba laiku
- interesantu darbu draudzīgā kolektīvā
- izaugsmes iespējas

Lai pieteiktos vakancei nepieciešams:
- dzīves un iepriekšējās darba pieredzes apraksts - CV – EUROPASS formātā
- motivācijas vēstule
- izglītību apliecinošo dokumentu kopijas

Pieteikuma dokumentus ar norādi "VakanceRG" sūtīt VP Kriminālistikas pārvaldes Ekspertīžu biroja priekšniekam Denisam Belousam uz e-pasta adresi deniss.belouss@ekspertize.vp.gov.lv

- Tiks izskatīti tikai korekti noformētie pieteikumi, kas atbilst augstāk minētajām prasībām.
- Sazināsimies tikai ar nākamajai atlases kārtai izvirzītajiem kandidātiem.
- Informējam – iesniedzot/nosūtot savu pieteikumu, kandidāts brīvprātīgi piekrīt personas datu apstrādei personāla atlases procesa nodrošināšanai, kas norādīti šī pieteikuma dokumentos.

Infotehnisko ekspertīžu nodaļas eksperts (amats ar speciālo dienesta pakāpi)

bilde

Pamatpienākumi:
- veikt ekspertīzes IT jomā (kibernoziegumi, ekonomiskie noziegumi, noziegumi pret dzimuma neaizskaramību un tikumību, kā arī citi noziegumu veidi, kuru izdarīšanai ir izmantota datortehnika, portatīvā elektronika un tml. tehniskās ierīces)
- izmantojot specializēto programmatūru veikt informācijas izgūšanu/eksportēšanu no datu nesējiem
- veikt padziļināto iegūto datu analīzi
- veikt mobilo telefonu apskates (ar pieejamās programmatūras/aparatūras palīdzību veikt datu izgūšanu un atskaites sagatavošanu)
- piedalīties informācijas tehnoloģiju objektu izņemšana notikuma vietā (pēc nepieciešamības noņemt operatīvās atmiņas (RAM) izmeti, veikt datu nesēja spoguļkopiju, datu nesēja izņemšanu), konsultēt procesa virzītājus notikuma vietā
- pēc procesa virzītāja pieprasījuma piedalīties citās izmeklēšanas darbībās vai pēc operatīvās darbības subjekta pieprasījuma – operatīvajās darbībās
- savas kompetences ietvaros sniegt profesionālo palīdzību/konsultācijas procesa virzītajiem

Amata pildīšanai nepieciešama izglītība:
- akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (saistīta ar IT)
- tehniskā izglītība tiks uzskatīta par priekšrocību

Amata pildīšanai nepieciešamas prasmes un zināšanas:
- atbilstība Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā noteiktajām prasībām
- padziļinātas zināšanas IT tehnoloģijās
- zināšanas par datortehnikas uzbūvi, to sastāvdaļām un interfeisiem
- praktiskā pieredze darbā ar dažādām operētājsistēmām, failu sistēmām, datortīkliem (var būt hobija līmenī)
- angļu valodas zināšanas (lasīšana, saprašana, runāšana)
- prasme organizēt, plānot, spēja formulēt un īstenot prioritātes, pildot amata pienākumus
- prasme skaidrot, sniegt konsultācijas savas kompetences ietvaros ar amatu pildīšanu saistītos jautājumos

Informācija par amatu un darba grafiku:
- Amats: eksperts (pirms sertifikācijas:eksperta-kandidāts)
- Amata saime un līmenis: 14.1, II uz eksperta kandidāta laiku, pēc sertifikāta iegūšanas līmenis IIIA un apgūstot atbilstošas kompetences ir iespējama karjeras attīstība uz augstākiem līmeņiem
- Darba laiks: 08:00-16:30 (pilna slodze)(izņemot gadījumus, kad ir nepieciešams piedalīties NVA)
- Darba vieta: Bruņinieku iela 72b, Rīga

Piedāvājam:
- labus un mūsdienīgus darba apstākļus jaunās izremontētās telpās
- apmācību, pieredzējušo ekspertu konsultācijas, kvalifikācijas celšanas kursus ārzemēs
- stabilu atalgojumu 959 - 1206 EUR un normētu darba laiku
- interesantu un dinamisku darbu draudzīgā kolektīvā
- izaugsmes iespējas

Pieteikuma dokumentus (motivētu pieteikumu, dzīves un iepriekšējās darba pieredzes aprakstu CV – EUROPASS formātā un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas) ar norādi "IT eksperts" sūtīt VP Kriminālistikas pārvaldes Ekspertīžu biroja Infotehnisko ekspertīžu nodālās priekšniecei Olgai Šeršņovai uz e-pasta adresi olga.sersnova@ekspertize.vp.gov.lv
Sazināsimies tikai ar tiem kandidātiem, kuri tiks virzīti nākamajai atlases kārtai.
Informējam – iesniedzot/nosūtot savu pieteikumu, kandidāts brīvprātīgi piekrīt personas datu apstrādei personāla atlases procesa nodrošināšanai, kas norādīti šī pieteikuma dokumentos.

 

UzmanībuKandidātam ar augstāko izglītību, kuru pieņem dienestā Valsts policijā un kurš nav ieguvis profesionālo izglītību Valsts policijas koledžā, Valsts policijas Policijas skolā vai Latvijas Policijas akadēmijā, pārbaudes termiņa laikā ar iestādes vadītāja rīkojumu nosūta uz sešu mēnešu sākotnējās profesionālās apmācības kursu Valsts policijas koledžā.

Lai persona varētu kandidēt dienestam Valsts policijā, tai ir jāatbilst Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā noteiktajām prasībām. 
augšā
 
 

 
bilde
 
 
LR IeM VP KRIMINĀLISTIKAS PĀRVALDE
Bruņinieku iela 72 b, Rīga, LV-1009, tālrunis 67208662, fakss: 67208477, e-pasts: kp@vp.gov.lv

Paziņot par kļūdu / labojumiem / ieteikumiem