Latviski English 
 

DNS ekspertīžu nodaļa

Par nodaļu

DNS nodaļas eksperti veic bioloģiskās DNS ekspertīzes, izmantojot DNS analīzes metodi (KP-M-1-2005).

2006.gada 22.decembrī iegūta akreditācija sfērā „DNS genotipa noteikšana cilvēka bioloģiskajā materiālā” atbilstoši LVS EN ISO/IEC 17025 standarta prasībām.

2006.gada jūnijā nodaļā tika uzstādīta CODIS programma, kas nodrošina DNS nacionālās datu bāzes izveidošanu un izmantošanu.

Ekspertīžu veidi

Lietisko pierādījumu izpēte

Lietisko pierādījumu izpēte (kriminālprocesos ietvaros) ar mērķi noskaidrot, vai uz izpētes objekta ir konkrētas personas bioloģiskais materiāls (asinis, siekalas, mati, sperma, ādas daļiņas u.c.)

bildebildebilde

Līķu identifikācijas ekspertīzes

Izpētes objekti: kauli, muskuļi, zobi, nagi utt.

bildebilde

Paternitātes/maternitātes ekspertīzes

Personu salīdzinošie siekalu paraugi (vai iesniegtie, vai siekalu paraugi, kas tiks ņemti DNS ekspertīžu nodāļā).

bilde

Radniecības noteikšana pa vīriešu līniju (Y-hromosomas izpēte).

Visdažādākie izpētes objekti (atkarīgs no lietas apstākļiem).

Risināmie jautājumi

 • Vai uz izpētes objekta ir asinis/siekalas/mati/sperma?i
 • Vai bioloģiskais materiāls pieder konkrētai personai?i
 • Ja bioloģiskais materiāls uz izpētes objekta nav identificēts: Vai DNS profils ir atrodams nacionālajā DNS datu bāzē?
 • Paternitātes/ maternitātes un līķu identifikācijas ekspertīzes: Vai persona X (norādīt vārdu, uzvārdu, personas kodu vai līķa numuru) var būt personu Y un Z bioloģiskais bērns/tēvs/ māte?i

Uzmanību Nozīmējot ekspertīzi, vēlams norādīt, kas ir jāmeklē, vadoties no tā, uzdot jautājumus. Jautājumus var brīvi formulēt ņemot vērā lietas apstākļus un izņemto bioloģisko materiālu. Nerakstīt liekus jautājumus! Neskaidrību gadījumos vēlams konsultēties ar nodaļas ekspertiem!

Izpētes objektu izņemšana un iepakošana

 1. Izņemot lietiskos pierādījumus, lieto vienreizlietojamos gumijas vai polietilēna cimdus.
 2. Visi instrumenti pirms lietošanas jāapstrādā ar spirtu vai jāpatur virs liesmas, lai izvairītos no mikroobjektu pārnešanas no viena priekšmeta uz otru.
 3. Cietušā un aizdomās turamās personas apģērbs un citi objekti nedrīkst nonākt tiešā kontaktā viens ar otru un tie ir jāiepako atsevišķi.
 4. Visi mitrie un slapjie lietiskie pierādījumi izžāvējami istabas temperatūrā, izvairoties no tiešiem saules stariem un jebkuru citu sildīšanas iekārtu iedarbības.
 5. Ieteicams bioloģiskās izcelsmes pēdas izņemt ar visu uztvērēj objektu (priekšmetu); ja tas nav iespējams, pēdas var nomazgāt, nokasīt vai izgriezt priekšmeta daļu.
 6. Izņemt nomazgājumus no virsmām, kas iepriekš tika apstrādātas ar daktiloskopisko pulveri, nav lietderīgi, ja eksperts vai procesa virzītājs, kas strādāja notikuma vietā, neizmantoja vienreizējās lietošanas daktiloskopiskās otiņas. Ar daktiloskopiskās otiņas palīdzību ļoti viegli var pārnest bioloģisko materiālu (asins, ādas daļiņas) no viena priekšmeta uz citu. Rezultāts – nekorekts DNS ekspertīzes secinājums.
 7. Priekšmetus sviedru DNS ekspertīzei izņem ar nolūku noskaidrot priekšmeta piederību konkrētai personai (piem.- kas valkāja drēbes, kam pieder mobilais telefons vai brilles utt.), t.i. var noskaidrot saimnieku, kas ilgi lietojis priekšmetu, bet nevar noskaidrot personu, kas īsu brīdi turējis priekšmetu rokās vai iespējams, pieskāries tam.
 8. Izņemt priekšmetus, kas bijuši kopējā lietošanā (rokturi, monētas, a/m stūres utt.) DNS izpētei nav lietderīgi, jo uz tādiem priekšmetiem parasti ir vairāk nekā divu personu bioloģiskais materiāls, kas nav diferencējams un līdz ar to - nav derīgs DNS identifikācijai un ievadīšanai DNS datu bāzē.

Katru BIOLOĢISKA rakstura lietisko pierādījumu iesaiņo atsevišķi, lietojot gaisu caurlaidīgus materiālus, jo visas bioloģiskās izcelsmes pēdas noārdās istabas temperatūrā, ja tās glabājas mitrā vai šķidrā veidā.

Uzmanību Neizžāvēti, sapelējuši lietiskie pierādījumi DNS ekspertīzēm netiek pieņemtiASINIS

 • Uz nelieliem priekšmetiem – nažiem,drēbēm, apaviem.
 • Ekspertīzes veikšanai iesūta visu priekšmetu. Asinīm jāļauj nožūt dabīgā ceļā istabas temperatūrā, nepakļaujot tiešu saules staru iedarbībai.
 • Uz lieliem priekšmetiem
 • Šķidri asins traipi
 • Piesūcina vates vai marles tamponu un izžāvē istabas temperatūrā.
 • Šķidri asins traipi
 • Piesūcina vates vai marles tamponu un izžāvē istabas temperatūrā.
 • Daļēji sarecējušas asinis
 • Nokasa ar tīru nazi vai skalpeli, vai nomazgā ar dejonizēto ūdenī samitrinātu vates vai marles tamponu.
 • Sausas asinis
 • Izgriež materiāla fragmentu (tapetes, linolejs, paklājs), nokasa uz tīras papīra lapas vai nomazgā ar dejonizēto ūdenī samitrinātu vates vai marles tamponu.
 • Sausas asinis nelielā daudzumā
 • Nomazgā ar dejonizēto ūdenī samitrinātu vates vai marles tamponu.
 • Nobirušas asinis var izņemt uz mikrodaļu plēves vai daktiloplēves.

SPERMA

Ekspertīzes veikšanai iesūta visu priekšmetu, uz kura ir spermas pēdas; ja tas nav iespējams, spermas pēdas var nomazgāt, nokasīt vai izgriezt priekšmeta daļu. Pirms iesaiņošanas spermai jāļauj nožūt dabīgā ceļā.

Izvarošanas gadījumos, kad nepieciešams noteikt spermas DNS genotipu, ekspertīzei jāiesniedz aizdomās turamās un cietušās personas salīdzinošie siekalu paraugi.


SIEKALAS

Ekspertīzes veikšanai iesūta siekalu traipus kopā ar priekšmetu (pudeles, košļājamās gumijas, izsmēķi, markas, aploksnes, drēbes). Siekalas no lieliem priekšmetiem var nomazgāt ar vates vai marles tamponu.

Uzmanību Ja izsmēķus izņem dažādās vietās, tad tos iesaiņo katru atsevišķi.


SVIEDRI

Ekspertīzes veikšanai iesūta visu priekšmetu uz kura var būt sviedru pēdas (cimdi, cepure, ķemme, sērkociņi). Sviedrus no lieliem priekšmetiem var nomazgāt ar vates tamponu.


MATI

Mati no notikuma vietas jāizņem ar tīru pinceti vai kopā ar priekšmetu (cepure, drēbes, paklāji utt.).

Uzmanību Matu izņemšanai nelietot līmlentes.


KAULI UN MUSKUĻAUDI

Kaulu un muskuļaudu paraugus izņem Valsts Tiesu medicīnas Ekspertīzes centra morgā.

Uzglabāšanas un transportēšanas nosacījumi

Katrs priekšmets jāiesaiņo atsevišķi, lietojot papīra maisiņus, aploksnes, kartona kastes. Vates tamponu ar nomazgājumu ievieto plastmasas futlārī, kuram ir nogriezts gals, lai nodrošinātu gaisa pieplūdi, un iesaiņo papīra maisiņā vai aploksnē.

Šķidrus asins paraugus, muskuļaudus, kaulu paraugus ar muskuļiem nodaļā nogādā pēc iespējas ātrāk; var lietot aukstuma akumulatorus. Uz iepakojuma OBLIGĀTI norādot, kas tajā atrodas, kā arī izceļot norādes, ja nepieciešama specifiska glabāšana (piemēram, šķidras asinis pēc iespējas ātrāk jānogādā DNS ekspertīžu nodaļā glabāšanai ledusskapī).

„DNS nacionālās datu bāze izveidošanas un izmantošanas” likums stājies spēkā 2005.gada 1.janvārī www.likumi.lv/doc.php?id=90819. Procesa virzītāji nodrošina bioloģiskā materiāla (siekalu) izņemšanu no aizdomās turētām personām, bezvēsts pazudušu personu tuviem radiniekiem un nepieciešamības gadījumos - no cietušām personām (turpmāk - parauga devēji). Siekalas no parauga devēja ņem, izmantojot bioloģiskā materiāla izņemšanas komplektu, kuru var saņemt Valsts policijas Kriminālistikas pārvaldes noliktavā - Rīgā, Bruņinieku ielā 72 b., 101.kabinetā, t.67208764.

Uzmanību Veicot bioloģiskā materiāla izņemšanu, ir stingri jāievēro izņemšanas komplektam pievienotos norādījumus par pareizu paraugu izņemšanu.

 • Ir jāatceras, ka:
 • Bioloģisko materiālu no cietušās personas izņem tikai ar personas piekrišanu. Ir jāizskaidro, ka izņemtais bioloģiskais materiāls tiks glabāts DNS nacionālajā datu bāzē, ka cietušajiem ir tiesības pieprasīt, lai viņa personas datus papildina, izlabo, kā arī pārtrauc to apstrādi vai iznīcina.
 • Salīdzināmos paraugus no nepilngadīga bērna var ņemt tikai ar viņa likumīgā aizbildņa rakstisku piekrišanu.
 • Bezvēsts pazudušu personu tuvi radinieki salīdzināmos paraugus sniedz labprātīgi, dodot rakstveida piekrišanu ziņu iekļaušanai DNS nacionālajā datu bāzē. Parauga devējām ir jāizskaidro, ka iesniegtie dati tiks izmantoti tikai radinieka identifikācijai.

Pildot DNS nacionālās datu bāzes izveidošanas un izmantošanas likuma prasības ir jāievēro Ministru kabineta noteikumi

 • 10.05.2005. Nr.319 Par kārtību, kādā pazudušu personu tuvi radinieki dod rakstveida piekrišanu salīdzināmo paraugu un ziņu iekļaušanai DNS nacionālajā datu bāzē un to apstrādei
  www.likumi.lv/doc.php?id=108033
 • 23.08.2005. Nr.620 Par DNS nacionālajā datu bāzē iekļaujamo ziņu sniegšanas, kā arī bioloģiskā materiāla un bioloģiskās izcelsmes pēdu izņemšanas kārtību www.likumi.lv/doc.php?id=115159
 • 13.09.2005. Nr.698 Par DNS nacionālajā datu bāzē iekļautās informācijas sniegšanu www.likumi.lv/doc.php?id=116651
Norādīt tikai vajadzīgo bioloģisko materiālu!
Norādīt personas vārdu, uzvārdu, personas kodu!
Norādīt tikai vajadzīgo!
 
augšā
 
 

Visas nodaļas

DNS ekspertīžu nodaļa
Ķīmisko ekspertīžu nodaļa
Odoroloģisko ekspertīžu nodaļa
Dokumentu tehnisko ekspertīžu nodaļa
Infotehnisko ekspertīžu nodaļa
Skaņu ierakstu ekspertīžu nodaļa
Daktiloskopisko ekspertīžu nodaļa
Grāmatvedības ekspertīžu nodaļa
Ieroču un trasoloģisko ekspertīžu nodaļa
Reģionu birojs
Kvalitātes vadības, attīstības un plānošanas nodaļa

Nodaļas Kontakti

Nodaļas priekšnieka p.i. Ēriks Kušners
Kontakttālrunis: 67208449
E-pasts: Eriks.Kusners@ekspertize.vp.gov.lv

Kontakti paraugu ņemšanai

DNS paraugu ņemšana uz vietas

 
bilde
bilde
 
 
LR IeM VP GKrPP KRIMINĀLISTIKAS PĀRVALDE
Bruņinieku iela 72 b, Rīga, LV-1009, tālrunis 67208662, e-pasts: kp@vp.gov.lv

Paziņot par kļūdu / labojumiem / ieteikumiem